Regulamin

REGULAMIN SERWISU ogarniaj-tematy.pl

 

§ 1. DEFINICJE

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 3. USŁUGI INFORMACYJNE

 

§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Serwis w ramach świadczonych usług umożliwia Użytkownikom:

 

§ 5. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE